:ϡ-βء
022:β 1.2.4.5.6.8 :00׼
021:β 1.3.5.7.8.9 :39׼
020:β 1.3.4.5.7.9 :25׼
019:β 1.2.4.6.7.9 :ţ24׼
017:β 0.2.4.5.6.8 :32׼
016:β 1.2.4.5.6.8 :ţ24׼
013:β 4.5.6.7.8.9 :26׼
012:β 0.1.4.6.7.8 :44׼
010:β 1.3.5.7.8.9 :45׼
009:β 0.1.3.4.7.8 :20׼
007:β 1.2.3.6.7.8 :42׼
006:β 0.2.4.6.8.1 :36׼
004:β 0.1.3.5.6.8 :01׼
003:β 1.3.4.5.7.9 :39׼
002:β 1.3.6.7.8.9 :08׼
001:β 0.3.4.5.8.9 :40׼
144:β 1.3.5.6.7.9 :17׼
143:β 0.1.3.5.7.8 :ţ47׼
141:β 1.2.6.7.8.9 :02׼
139:β 1.3.4.5.7.9 :ţ47׼
137:β 1.3.4.5.7.9 :15׼
134:β 1.2.4.5.6.8 :01׼
133:β 1.2.3.6.7.8 :06׼
130:β 4.5.6.7.8.9 :38׼
124:β 0.2.4.6.8.1 :44׼
123:β 1.3.5.6.7.9 :46׼
121:β 0.1.3.5.7.8 :17׼
120:β 0.1.3.4.7.8 :48׼
119:β 1.2.3.4.7.9 :24׼
118:β 1.2.4.5.6.8 :32׼
115:β 1.3.4.5.7.9 :44׼
114:β 0.1.4.6.7.8 :16׼
113:β 0.2.4.5.6.8 :44׼
112:β 1.3.4.5.7.9 :33׼
111:β 0.3.4.5.8.9 :04׼
110:β 1.2.4.5.6.8 :41׼
109:β 2.3.5.6.7.8 :37׼
108:β 1.2.3.6.7.8 :07׼
106:β 1.2.3.6.7.8 :43׼
105:β 0.1.3.4.7.8 :07׼
104:β 1.2.6.7.8.9 :ţ47׼
103:β 0.1.3.5.6.8 :13׼
102:β 1.3.5.6.7.9 :39׼